Grateful Lyrics By Asa

Verse 1:
Era ile, era ile
Won yin baba l'oke
Yanrin okun, yanrin okun
Won n yin baba l'oke
Eranko ile, eranko igbo Won n yin baba l'oke
Awon alaini, awon tan ti ni
Won yin baba l'oke

Chorus:
Ko se igbati nkan ba se yan
Ko to mo pe baba n be l'oke
Ko se igbati nkan ba se yan
Ko to mo pe looto o n be l'oke
You don't have to wait till you feel the pain
You can start right now
It's not too late
It's not too late, to be grateful

Verse 2:
Era ile, era ile,
Won yin baba l'oke
Yanrin okun, yanrin okun
Won yin baba l'oke
Pe mo wa laye, mo wa laye
Gbogbo n ti mo ni, ma fin yi o l'ogo
Believe this world a better place

Chorus:
Ko se igbati nkan ba se yan
Ko to mo pe baba n be l'oke
Ko se igbati nkan ba se yan
Ko to mo pe looto o n be l'oke
You don't have to wait till you feel the pain
You can start right now
It's not too late
It's not too late, to be grateful

Bridge:
Wo mi, bi mo se n f'ope ye baba
Da di da dada
Da di da dudu
Da di da dada
Da di da dudu
It's not too laaate

Comments

Popular posts from this blog

How Did Love Find Me Lyrics By Asa

Iyawo Mi Lyrics By Timi Dakolo

Kosi (No One) Lyrics By Tim-Godfrey Feat Ccioma and Ibk